Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Τα θεμέλια της γνώσης

Είναι γεγονός ότι ο μαθητής κατά την διάρκεια της φοίτησής του στο γυμνάσιο θέτει βάσεις και αποκτά δεξιότητες που θα του φανούν χρήσιμες στην μετέπειτα σχολική του πορεία.