Γενικό Λύκειο

Γενικό Λύκειο

Προετοιμασία για το επόμενο κεφάλαιο σπουδών

Το Γενικό Λύκειο έρχεται για να συμπληρώσει τις γνώσεις που χρειάζεται να λάβει ο μαθητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εφοδιάζει τον μαθητή με τα κατάλληλα «εργαλεία» και τον προετοιμάζει για το επόμενο κεφάλαιο των σπουδών του, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προωθώντας παράλληλα την απόκτηση γενικών γνώσεων.

Α' Λυκείου

Β' Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών σπουδών

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών

Γ' Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομικών σπουδών