Επαγγελματικό Λύκειο

Επαγγελματικό Λύκειο

Τεχνικά επαγγέλματα και όχι μόνο

Το Επαγγελματικό Λύκειο αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τον μαθητή που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τεχνικά επαγγέλματα και όχι μόνο. Δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές επαγγελματικές ειδικότητες, όπως επίσης του προσφέρει την ευκαιρία να φοιτήσει σε Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μαθήματα Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ